• В (0 ~ `3`УА7`Н4К @ 7% ИС} (} В)

Пројектни случај

Пројектни случај

Одлична израда - основна технологија за систем

Технологија модула (на пример 60 ћелија)

МББ поликристални

снага модула 270 ~ 280В

МББ ПЕРЦ монокристални

снага модула 275 ~ 300В

МББ монокристални

снага модула 275 ~ 290В

МББ монокристални тип Н

снага модула 280 ~ 360В

МББ монокристална двострука стакла

снага модула 270 ~ 290В